29.5.2020 (pátek)

Dějepis

Český jazyk

Ruský jazyk


27.5.2020 (středa)

Fyzika

Sondy, družice


26.05.2020 (úterý)

Zeměpis

Evropská unie

Angličtina

Poslech a porozumění Olympijské hry - pracovní list

Ruský jazyk


25.05.2020 (pondělí) 

Přírodopis

Prezentace - VNĚJŠÍ geologické děje 2, Pracovní list - VNĚJŠÍ geologické děje 2

Český jazyk

Matematika

Fyzika

Chemie

CH PL č. 15, odkaz


22.5.2020 (pátek)

Český jazyk

Dějepis


19.05.2020 (úterý)

Přírodopis

Prezantace - VNĚJŠÍ geologické děje 1, Pracovní list - VNĚJŠÍ geologické děje 1

Ruský jazyk


18.05.2020 (pondělí)

Český jazyk

NOVÁ VÝZVA!!! - pomozme Zemi, aby nebyla tak vyprahlá - koukni na video a třeba i ty najdeš způsob, jak pomoci wink

Matematika               

  • Práce pro žáky, kteří nenavštěvují školu zde   

Fyzika

Chemie

CH PL č. 14 (Léčiva), odkaz 1, odkaz 2


15.05.2020 (pátek)

Český jazyk

Dějepis

Osvobození Československa 1945 - Poslech č.1, č.2, č.3

Ruský jazyk

Zadání + Video k PL z 12. 5. 


14.05.2020 (čtvrtek)

Angličtina 

    Pracovní list předpřítomný čas - interaktivní cvičení na Youtube


13.05.2020 (středa)

Fyzika

Planety slunečního typu


12.05.2020 (úterý)

Ruský jazyk


11.05.2020 (pondělí)

Přírodopis - Prezentace - Sopečná činnost, Pracovní list - Sopečná činnost

Český jazyk

Fyzika

Chemie

CH PL č. 13, odkaz


08.05.2020 (pátek - svátek - Den vítězství 1945))

Český jazyk 


07.05.2020 (čtvrtek)

Zeměpis

Služby

Angličtina


06.05.2020 (středa)

Matematika

Fyzika

Český jazyk

Odkazy na online cvičení


05.05.2020 (úterý)

Přírodopis

Prezentace - Pohyb litosférických desek, Prezentace - Poruchy zemské kůry, Pracovní list - Vnitřní geologické děje

Dějepis

Matematika

 Ruský jazyk


04.05.2020 (pondělí)

Důležité informace - zde

Český jazyk

Fyzika

Chemie

CH PL č. 12 (Výroba cukru, papíru), odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3

Matematika 


01.05.2020 (pátek - Svátek práce)

Český jazyk