30.04. 2020 (čtvrtek)

Matematika

Angličtina

pracovní list Mt. Hope Cemetery - poslech + porozumění


29.4.2020 (středa)

Občanská výchova

Český jazyk

Dějepis

Fyzika

  • Brzy dostanete za úkol referát. Tady je malá ukázka wink.

Matematika

Chemie

CH č. 11 (Bílkoviny), odkaz (Bílkoviny), odkaz (Tuky), odkaz (Cukry)


28.4.2020 (úterý)

Přírodopis

Prezentace - Geologické děje - úvod, Pracovní list - Geologické děje - úvod

Ruský jazyk

Video + cvičení k porozumění


27.4.2020 (pondělí)

Český jazyk

 

Nabídka - letní kurz AJ

Matematika

Fyzika

Jaderná zbraň


24.4.2020 (pátek)

Český jazyk


23.4.2020 (čtvrtek)

Zeměpis

Cestovní ruch

Angličitna

pracovní list Kung Fu Panda

Matematika

Věty o podobnosti trojúhelníků


22.04.2020 (středa)

Občanská výchova

Český jazyk

Dějepis

2. světová válka - Holocaust (Doplněné)

Matematika

- videa si prohlédněte, pomohou vám s řešením příkladů

Podobnost

Věty o podobnosti

Fyzika

Jaderná elektrárna

Jaderné odpady


21.4.2020 (úterý)

Angličtina

Environmental Problems + pracovní list ČTENÍ

Přírodopis

Prezentace - Přeměněné horniny, Pracovní list - Přeměněné horniny 2

Ruský jazyk

Slovesa, Свободное время


20.04.2020 (pondělí)

Český jazyk

Dějepis

         2. světová válka 1942 - 1943

Matematika

Podobnost

Příklady

Fyzika

Černobyl

Fotografie

Chemie

CH č. 10 (Tuky)


19.04.2020 (neděle)

VÝZVA pro všechny zde - ve středu je Den Země, pojďme každý ven a ukliďme trochu naše okolí wink


17.04.2020 (pátek)

Dějepis

Matematika

Ozval se pouze jediný žák, kterému se včerejší výsledky nelíbí. Dostane jedničku. yes

Český jazyk

Ruský jazyk


16.04.2020 (čtvrtek)

Matematika

koule - domácí úkol


15.04.2020 (středa)

Český jazyk 

Občanská výchova

Chemie

CH č. 9 (Sacharidy), zápis
Otázky na prověrku

Matematika

Fyzika

jaderné reakce, jaderná elektrárna  - prezentace


14.4.2020 (úterý)

Angličtina

Předpřítomný čas - procvičování, pracovní list

Zeměpis

         Doprava

         Doprava - úkoly

Přírodopis

Prezentace - Přeměněné horniny, Pracovní list - Přeměněné horniny 1

Matematika yes

výsledky ze středy

Ruský jazyk

Časování sloves + video


13.4.2020 (pondělí)

Český jazyk


10.04.2020 (pátek)

Český jazyk


09.04.2020 (čtvrtek)

Dějepis

08.04.2020 (středa)

Angličtina

Český jazyk

Matematika

Fyzika

07.04.2020 (úterý)

Občanská výchova

Přírodopis

Angličtina

Chemie

Matematika laugh

Ruský jazyk


06.04.2020 ( pondělí)

Český jazyk

  1. Manuál
  2. PL Zvláštnosti větné stavby 1
  3. PL Zvláštnosti větné stavby 2
  4. PL Druhy vedlejších vět 2
  5. PL Souhrn pravopisu 3
  6. Text F. Halas a V. Holan
  7. Text J. Zahradníček

Dějepis

Matematika

Fyzika

03.04.2020 (pátek)

Český jazyk

Dějepis

         2. světová válka 1939 - 1940 - doplněné

Chemie

CH č. 7 (Ethery)

Ruský jazyk 

Rodina a profese - video

 


02.04.2020 (čtvrtek)

Angličtina

opakování: Jak se dostanu? Kudy mám jít?

Matematika

domácí úkol


01.04.2020 (středa)

Český jazyk

odkazy na online cvičení

Matematika

pozdrav

Fyzika

zajímavost

Zeměpis

Energetika