23.06.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - JEDNODĚLOŽNÉ rostliny 


22.06.2020 (pondělí)

Matematika

enlightenedřešení KPL12


19.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)

Opakování pravopisu (Cvičení)

Matematika

enlightenedřešení PL25
zadání KPL12 - poslední KPL tento školní rok wink
info k začátku příštího školního roku
info k VYSVĚDČENÍ


18.06.2020 (čtvrtek)

Dějepis

        a letos už poslední vyprávění - Nástup Habsburků v roce 1526 a Rudolf II.

Zeměpis


17.06.2020 (středa)

Matematika

enlightenedřešení PL24
zadání PL25

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)
Materiály z dnešního vyučování (Větný rozbor, Video s výkladem)


16.6.2020 (úterý) 

Přírodopis

Prezentace - DVOUDĚLOŽNÉ rostliny

Ruský jazyk

Léto a prázdniny


15.06.2020 (pondělí)

Anglický jazyk

enlightenedWorklist21

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)

Matematika

enlightenedřešení KPL11
zadání PL24 - tentokrát se seznámíte s lichoběžníky


VRACENÍ UČEBNIC - psala jsem email (těm, na které mám kontakt), máte to na messengeru a popřípadě ZDE 
                                   - a s učebnicemi budete vracet i žákovské knížky, tak je vemte také wink

12.6.2020 (pátek)

Matematika

enlightenedřešení PL23
zadání KPL11 - ještě tento a příští týden a pak už vám dám volno wink

Ruský jazyk

Zadání + video


11.6. 2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

enlightenedGramatika -Tvoření vět a otázek - Přítomný čas prostý ( Present simple) - https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/1686


10.6.2020 (středa)

Dějepis

        Náboženská reformace v 16. století

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)

Matematika

enlightenedřešení PL22
zadání PL23 - obvody a obsahy rovnoběžníků (na papíře je chybně napsáno PL22 indecision)

Ruský jazyk

Azbuka + pozdrav (video)


09.06.2020 (úterý) 

Anglický jazyk

enlightened Worklist20, pracovní list

Přírodopis

Prezentace - KRYTOSEMENNÉ rostliny,   Pracovní list - KRYTOSEMENNÉ rostliny


08.06.2020 (pondělí)

Fyzika

Let balonem 

Matematika

enlightenedřešení KPL10
zadání PL22 - obvody a obsahy rovnoběžníků - z části opakování, z části nová látka wink vypočítej příklady na straně

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Cvičení + Řešení)


05.06.2020 (pátek)

Český jazyk

Pravopisné cvičení (Odkaz)

Matematika

enlightenedřešení PL21
zadání KPL10 - nezapomeňte mi KPL poslat ke kontrole, ať vidím, jak jste na tom s finanční matematikou a také nově s rovnoběžníky wink

Ruský jazyk


04.06.2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk

enlightenedhttps://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/157

V tomto odkazu máte nové on-line cvičení pro tvoření vět u přítomného času prostého (Present simple). Věty si prosím zapište do sešitu pro Anglický jazyk.

03.06.2020 (středa)

Český jazyk

Vedlejší věta předmětná - Opakování (Cvičení, Online cvičení)

Fyzika

Matematika

enlightenedřešení PL20
zadání PL21 - začínáme novou látku, takže dnes bude v materiálech dost teorie (zapište si do sešitu nebo vytiskněte), doplňte tabulky

Ruský jazyk


02.06.2020 (úterý)  

Dějepis

    Renesance

Anglický jazyk

enlightenedWorklist19 - questions for Present continous

Přírodopis

Prezentace - JINANY, CYKASY, LES,  Pracovní list - JINANY, CYKASY, LES


01.06.2020 (pondělí) 

Důležité informace ohledně přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Český jazyk

Vedlejší věta podmětná - Opakování (Cvičení)

Matematika

enlightenedřešení KPL9
zadání PL20 - vypracuj pracovní list a také si vyzkoušej online cvičení - odkaz 1, odkaz 2 (odkazy jsou též přímo v zadání PL20) wink
cool další online hodina proběhne opět v pátek, tentokrát v 8.15 !!!

Zeměpis