1.3.2021

Český jazykPL 1PL 2PL 3PL 4

MatematikaPL 1PL 2PL 3

Přírodověda,

Vlastivěda

Anglický jazyk

Tento týden pokračuj v procvičování slovíček z pracovního sešitu (strana72 a 73). 

V Pracovním sešitu vyplň 63/7,8 (pozor, cvičení 8 musíš namalovat podle toho, co jsi napsal ve cvičení předešlém)

                                         65/2,3, 4 (do školního sešitu)

Podívej se, zda ti nechybí doplnit některá cvičení (strany 46 - 65), pokud ano, máš nyní čas zamyslet se nad nimi a dopsat je.

Další online hodina se bude konat tuto středu, 3.3.2021 od 9:00 hodin.

8.3. 2021

Český jazyk PL 1 PL 2

MatematikaPL 1

Přírodověda

Vlastivěda

15.3.2021

Český jazykPL 1PL 2

MatematikaPL 1

Přírodověda

Vlastivěda

22.3. 2021

Český jazyk PL

Matematika

Vlastivěda, PL , PL 2

Přírodověda, PL 1PL 2 PL 3,   PL 4

29.3.2021

Český jazyk , PL 1

MatematikaPL 1

Vlastivěda

Přírodověda