27.11. 2020 (pátek)

Dějepis

Vznik ČSR 1914 - 1918, cvičení

Matematika
- vypracované slovní úlohy z vaší včerejší samostatné práce ZDE

Český jazyk

DÚ na neděli 29.11. z učebnice na str. 62/1. (Poslat foto vypracovaného úkolu do 22.00.)

26. 11. 2020 (čtvrtek)

Anglický jazyk ( skupina A. Frindtové)

 Osnova hodin pro týden 30. 11. 2020 - 4. 12. 2020

25.11.2020 (středa)

Zeměpis

Rozmístění obyvatelsva ve světě 2

Matematika
- slovní úlohy na zopakování ZDE - připrav si na páteční online hodinu (ve čtvrtek online hodina není angel), výsledky pro kontrolu dodám ve čtvrtek odpoledne
- příprava na pětiminutovky ZDE

24.11. 2020 (úterý)  

Matematika
- slovní úlohy ke kontrole ZDE

Přírodopis  

Prezentace - SULFIDY, Pracovní list - SULFIDY

23.11.2020 (PONDĚLÍ)

Český jazyk 

Manuál

Matematika
- za domácí úkol na další online hodinu vypracuj úlohu č. 4 a 5 (zadání máš v minulých dnech) a zamysli se nad úlohou B
- na zítřejší přípravu na přijímací zkoušky se podívej na měřítko mapy - materiál na přípravu je ZDE wink

Fyzika

Vedení elektrického proudu

Po návratu do školy proběhne kontrola sešitů. Zápisy můžete mít ručně nebo vytištěné, nalepené a chronologicky seřazené.

Angličtina (skupina T.Bartošové)

materiály online hodinu (téma: Correct use of tenses) - kdo se nepřihlásí, může si prostudovat sám

CHEMIE 9.A,B CH PL č. 7odkaz 

               9.A,B CH PL č. 8 (Otázky na prověrku)

20.11.2020 (pátek)

Dějepis

Ruská revoluce 1917 - 2. část

Český jazyk

DÚ na neděli 22.11. (Jsou zadány dva domácí úkoly. Poslat foto vypracovaných úkolů do 22.00.)

Slova (neštovice, uhlí, Alpy, dobytek, kamna, Poděbrady, obyvatelstvo, ropa, hmyz, Himaláje, petrolej, Krkonoše, dřevo, loďstvo, Beskydy, prádlo, sůl, spalničky, lidstvo, dříví, sáňky, olej, Vinohrady) opsat do sešitu a určit u nich, zda jsou pomnožná, hromadná nebo látková.

+ vypracovat cvičení z učebnice na str. 43/4 (pokračuje ještě na str. 44) - vypsat slova v kurzívě a určit u nich vzor

Matematika
- slovní úlohy na pohyb za sebou ZDE - kdo může, vytiskne si a bude mít u sebe na hodinu smiley
- do nedělních 10.00 mi pošli ke kontrole úlohu č. 1 cool

19.11. (čtvrtek)

Matematika
- na zítřejší online hodinu si projdi ukázkovou úlohu ZDE 

Český jazyk - doučování

Pomůcka na větné členy a VV

Druhy vedlejších vět 2

Angličtina (skupina T.Bartošové)

materiály na další hodinu (téma Question tags) - toto projdeme na hodině, kdo se nepřihlásí, může si prostudovat sám

18.11.2020 (STŘEDA)

Zeměpis

Rozmístění obyvatelstva ve světě

Matematika
- na zítřejší online hodinu si připrav slovní úlohu č. 4 ze zadání slovních úloh z pondělí 

Chemie 9.A,B CH PL č. 6odkaz 1odkaz 2

17.11. 2020 (úterý)  

Anglický jazyk (skupina A. Frindtové)

enlightened Osnova on-line hodin pro týden 18. 11.-20. 11. 2020 - Compares - more than X less than

Přírodopis  

Prezentace - Halogenidy, Sulfidy - úvod,  Pracovní list - Halogenidy, Sulfidy - úvod

16.11.2020 (pondělí)

Český jazyk 

Manuál

Matematika
- domácí úkol ke kontrole ZDE
- ukázková úloha z hodiny ZDE
- do dnešních 18.00 pošli ke kontrole cool úlohu B z tohoto souboru ZDE (soubor si můžeš vytisknout na další hodiny)
- samostatně si každý procvičte převody hodin na hodiny a minuty neb minuty na hodiny pomocí desetinného čísla

Angličtina (skupina T.Bartošové)

materiály na čtvrteční online hodinu - téma ,,Quantifiers"

13.11.2020 (pátek)

Dějepis

Ruská revoluce 1917 - 1. část

Český jazyk

DÚ z učebnice na str. 32/3 (Fotku vypracovaného úkolu poslat do neděle 15.11. do 22.00.)

Matematika
- včerejší domácí úkol ke kontrole ZDE 
- domácí úkol ZDE - pošli ke kontrole do nedělních 10.00 cool (po 12.00 budou k dispozici na webu výsledky ke kontrole)

12.11.2020 (čtvrtek)

Matematika
- za domácí úkol vypočítej úlohu č. 2 z pracovního listu ze středy a převody ZDE - pošli ke kontrole do dnešních 19.00 cool

11.11.2020 (středa)

Zeměpis

Chudoba

Matematika
- ukázková úloha z hodiny ZDE
- slovní úlohy ZDE - kdo může, vytiskne si 
- projděte si ještě jednou ukázkovou úlohu a podívejte se na přechod z desetinného čísla (popřípadě zlomku) na hodiny a minuty wink

Dějepis

1. světová válka 1916 - 1918 - dokončení + cvičení

Angličtina (skupina T.Bartošové)

materiály na čtvrteční online výuku - toto projdeme spolu, kdo se nepřihlásí, může si prostudovat sám

10. 11. 2020 (ÚTERÝ)  

Ruský jazyk

PL5 - zadání vypracují ti, kdo nebyli na online hodině do Po 16. 11.

Гопники - téma, kterým jsme se zabývali na dnešní on-line hodině. (Kdo nebyl přítomen, pusťte si nejdřív video, poté si přečtěte text.)

Matematika (přijímací zkoušky)
- zadání úloh z dnešní přípravy ZDE - tučné úlohy si vyzkoušejte vypočítat, příští týden budeme probírat poměr a měřítko mapy wink
- řešení úloh z minula ZDE 

Přírodopis 

Prezentace - PRVKY,  Pracovní list - PRVKY

Chemie CH PL č. 4,  odkaz alkenyodkaz alkyny

9. 11. 2020 (PONDĚLÍ)

Český jazyk

Manuál

Materiál na doučování - druhy přívlastku

Matematika
- zadání úloh z online hodiny ZDE
- do dnešních 18.00 vypracuj a pošli ke kontrole coolslovní úlohu 1,2 a 6 ze zadání z dnešní online hodiny 

Angličtina (skupina A. Frindtové)

enlightened osnova online hodin 9.11-13.11 + materiály

Angličtina (skupina T.Bartošové)

materiály k úterní online hodině - toto projdeme spolu na hodině, kdo se nepřihlásí, může si prostudovat sám

Fyzika

- udělejte si zápis, přečtěte si učebnici na straně 42 až 46, na online hodině to sppolu probereme

Transformátor

Rozvodná elektrická síť

6. 11. 2020 (pátek)

Český jazyk

DÚ do 8.11.2020 - z PL Pravopis s, z, vz - cvičení 5, z PL Pravopis mě/mně - cvičení 9 - vyplnit/opsat a poslat fotku

(Pracovní listy jsem nahrávala již v pondělí 2.11.)

Matematika
- do nedělních 10.00 mi pošli ke kontrole cool DOMÁCÍ ÚKOL 2 a slovní úlohu s nákupem z prezentace (prezentace je ve včerejším dni)

5. 11. 2020 (ČTVRTEK)

Dějepis - Znovu nabíháme a během dne vám dám informaci, jak se v pátek sejdeme online.

                Úvodní informace, něco na zopakování, cvičení pro připomenutí si. - dodatečně jsem si toho všiml a objeví někdo,
                kde jsem udělal pravopisnou chybu (nápověda - je to na cvičení pro připomenutí si) smiley.

Matematika
- prezentace z dnešní online hodiny ZDE (budeme s ní pracovat i zítra) - slide s ukázkovou úlohou si vytiskni a vlep do sešitu nebo do sešitu přepiš
- do dnešních 18.00 vypracuj a pošli ke kontrole cool DOMÁCÍ ÚKOL 1 z prezentace
- sken domácího úkolu ze včera ZDE 

Anglický jazyk

enlightenedTest on-line - Past simple - Test odevzdejte do pátku 6.11 do 8:00 hod.

AKTUALIZOVANÝ ROZVRH online výuky - zde

4. 11. 2020 (STŘEDA)

Matematika
- příklady z dnešní hodiny ZDE - z této prezentace vypracuj domácí úkol a pošli ke kontrole do dnešních 18.00 cool, nezapomeň na úkol z pondělí wink
- křížové pravidlo pro výpočty ZDE

Matematika (přijímací zkoušky)
- řešení slovních úloh z minulého týdne ZDE

Fyzika

Test

Angličtina (skupina T.Bartošové)

příprava na online hodinu - toto projdeme společně na online hodině ve čtvrtek 05.11. v 8:00

Chemie CH PL č. 3,   odkaz

Ruský jazyk

PL4 - Pro ty, co nebyli na online hodině. Vypracujte a pošlete na email do pondělí 9. 11. Další online hodina v Út 10. 11. v 10:00.

Как дела? - přehled

3. 11. 2020 (ÚTERÝ) 

Angličtina (skupina T.Bartošové)

Opakování učiva online hodiny - HW (pošlete mi na email do pátku 6.11)- !!! další online hodina bude ve čtvrtek 05.11. v 8:00

Zeměpis

Dělení světa podle vyspělosti

Přírodopis

Prezentace - Magnetické, elektrické a chemické vlastnosti nerostů,  Pracovní list - Magnetické, elektrické a chemické vlastnosti nerostů 

 

Dělení světa podle vyspělosti

2. 11. 2020 (PONDĚLÍ)

Český jazyk (na celý týden)

Manuál

PL Pomůcka s, z, vz

PL Pravopis s, z, vz

PL Pravopis bě/bje, vě/vje, pě

Doučování českého jazyka:

PL Podmět a přísudek 1

PL Podmět a přísudek 3

PL Větné členy 1 a 2

Ruský jazyk

PL3 - vypracování ke kontrole

Matematika
- prezentace z dnešní hodiny ZDE - vypracuj soustavy rovnic ("vynuluj" x i y) a pošli ke kontrole do úterý do 15.00 cool 
- domácí úkol ZDE - vypracuj na posledním slidu úlohu 1 a 4 a pošli ke kontrole do středy 4.11.2020 18.00 cool 

Anglický jazyk (skupina A. Frindtové)

enlightenedosnova on-line hodin 2.11.-6.11. - Test, Unit1 - My vocabulary, So do I/ Me too. X I don´t

Chemie CH 9.A,B PL č. 2

Fyzika

Střídavý proud
Efektivní hodnota stčídavého proudu a napětí