23. 4. 2021

ČJ – seznámení se slovními druhy.

Do malého sešitu ČJ napiš celou řadu slovních druhů z této PŘÍLOHY.

Odkaz na dětský RAP slovní druhy:

https://www.youtube.com/watch?v=OUJUig2HomE

 

Písanka – vypracuj celou stranu 24

 

M – Pracovní sešit strana 13. Kontrola ZDE.

 

 

22. 4. 2021

ČJ – Pracovní sešit strana 31. Kontrola ZDE.

Pohádka Boudo, budko TEXT.

Pohádka Boudo, budko audio: https://www.youtube.com/watch?v=P_XAEkWRRCA

Pohádka Boudo, budko video: https://www.youtube.com/watch?v=jhsCYHm3m4c

 

M – Pracovní sešit strana 12. Kontrola ZDE.

 

PRV - pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, prohlédni si tuto PREZENTACI, kde jsou vysvětlené společné znaky živočichů.

            Pracovní sešit strana 51. Kontrola ZDE.

 

 

21. 4. 2021

ČJ – Hravá vyjmenovaná slova strana 56 a 57. Kontrola ZDE.

 

M – Pracovní sešit strana 11. Kontrola ZDE.

 

 

20. 4. 2021

ČJ – Pracovní sešit strana 30. Kontrola ZDE.

Hravá vyjmenovaná slova strana 51. Kontrola ZDE.

 

M – pracovní sešit strana 10. Kontrola ZDE.

 

PRV – pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU

Prohlédni si tuto PREZENTACI, kde jsou vysvětlené společné znaky živočichů.

 

 

19. 4. 2021

ČJ – při on-line hodině jsme pracovali s tímto PRACOVNÍM LISTEM.

Pracovní list ke kontrole ZDE.

ÚKOL PRO TEBE: nauč se do pondělí 26. 4. zpaměti tuto BÁSNIČKU.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 23

 

M – při on-line hodině jsme pracovali s tímto PRACOVNÍM LISTEM.

Pracovní list ke kontrole ZDE.

 

ANGLIČTINA - od paní učitelky Břeské tu mám pro vás na tento týden PRACOVNÍ LISTY k procvičování učiva.

 

 

9. 4. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po V – VYDRA, VÝR, VYŽLE a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

VÝR (druh sovy)

VÍR (vodní, vzdušný)

VÝŘÍ (patřící výrovi)

VÍŘÍ (víří se prach)

 

V pracovním sešitě na straně 26:

- Ve cvičení 1 jsme doplnili i/y a napsali jsme další ohrožené druhy živočichů. Barevně jsme v textu podtrhli všechny tvary slova VYDRA.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili i/y.

- Ve cvičení 3 jsme vyznačili správnou variantu, co jsme si zapamatovali o vydře a výrovi.

- Ve cvičení 4 jsme vymysleli a zapsali větu k daným obrázkům.

Vypracovaná strana 26 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 22.

 

M – dnes jsme procvičovali sčítání a odčítání čísel do 1000 bez přechodu

V pracovním sešitě na straně 9:

- Ve cvičení 1 jsme seřadili daná čísla od největšího k nejmenšímu.

- Ve cvičení 2 jsme seřadili daná čísla od nejmenšího k největšímu.

- Ve cvičení 3 jsme z daných číslic vytvořili všechna trojciferná čísla a seřadili je podle velikosti od nejmenšího k největšímu. V  číslech se nesmí žádná číslice opakovat.

- Ve cvičení 4 jsme pomocí výpočtů a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 5 jsme zjistili a zapsali, o kolik stupňů klesla teplota na teploměrech.

Vypracovaná strana 9 ke kontrole ZDE.

 

 

8. 4. 2021

ČJ – dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po V – VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

VÝSKAT (radostně křičet)

VÍSKAT (probírat se někomu ve vlasech)

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 47:

- Ve cvičení 1 jsme čarou spojili dané výroky s dobrými návyky nebo zlozvyky.

- Ve cvičení 2 jsme doplnili vynechaná písmena.

- Ve cvičení 3 jsme z písmen v květinách složili slova a použili je ve větách.

Vypracovaná strana 47 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme procvičovali odčítání čísel do 1000 bez přechodu a osovou souměrnost

V pracovním sešitě na straně 8:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 a 4 jsme pomocí výpočtu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Ve cvičení 3 jsme kreslili obrázky souměrné podle osy.

Vypracovaná strana 8 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si povídali o částech kvetoucích rostlin, zaměřili jsme se na plody

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

Prezentace Části kvetoucích rostlin

Úkol pro dnešní den:

Do malého modrého sešitu na prvouku napiš nadpis PLODY, stránku rozděl čarou na dvě stejné části, nakresli nebo vystřihni a nalep z časopisů, letáků a podobně 3 suché plody a 3 dužnaté plody. Pod každý obrázek napiš název plodu.

 

 

7. 4. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po V – VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

VÝSKAT (radostně křičet)

VÍSKAT (probírat se někomu ve vlasech)

 

V pracovním sešitě na straně 25:

- Ve cvičení 1 jsme vybarvili cestu, na které leží pouze slova příbuzná.

- Ve cvičení 2 jsme pojmenovali a zapsali české zvyky.

- Ve cvičení 3 jsme rozlišovali zvyky, zlozvyky a dobré návyky. Vysvětlili a zapsali jsme význam rčení.

- Ve cvičení 4 jsme vymysleli a zapsali větu k daným obrázkům.

Vypracovaná strana 25 ke kontrole ZDE.

 

Písanka – vypracuj celou stranu 21.

 

M – dnes jsme procvičovali sčítání a odčítání čísel do 1000 bez přechodu

V pracovním sešitě na straně 7:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 jsme ke každému číslu napsali číslo o jedno menší a o jedno větší.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili tabulku.

- Ve cvičení 4 jsme pomocí výpočtu a odpovědi vyřešili slovní úlohu.

- Také jsme vypočítali všechny příklady v oranžovém sloupečku na okraji stránky.

Vypracovaná strana 7 ke kontrole ZDE.

Odkaz k on-line procvičování PEXESO: https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-2-uroven/1182

 

 

6. 4. 2021

ČJ – dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po V – VY, VYSOKÝ, VÝT a hledali jsme k nim slova příbuzná

POZOR NA TATO SLOVA!

VÝŠKA (vysoko)

VÍŽKA (malá věž)

VYJE (vlk, pes)

VIJE (plete věnečky)

VYLA (vlčice)

VILA (rodinný dům)

VÝT (skučet)

VÍT (plést věnečky, jméno Vít)

VÝŠ (do větší výšky)

VÍŠ (znáš)

 

V sešitě Hravá vyjmenovaná slova na straně 46

- Ve cvičení 2 jsme doplnili z nabídky vhodná slova do vět.

- Ve cvičení 3 jsme doplnili zájmena VY, MY, MI.

Vypracovaná strana 46 ke kontrole ZDE.

 

M – dnes jsme procvičovali sčítání čísel do 1000 bez přechodu

V pracovním sešitě na straně 6:

- Ve cvičení 1 jsme vypočítali příklady.

- Ve cvičení 2 jsme řešili složitější slovní úlohu s tabulkou o spoření.

Vypracovaná strana 6 ke kontrole ZDE.

 

PRV – v dnešní hodině jsme si povídali o částech kvetoucích rostlin

Pracovali jsme s touto PŘÍLOHOU, kde je podrobně učivo vysvětlené.

Prezentace Části kvetoucích rostlin

 

Dnešním vaším úkolem bude:

Vyfotografovat a poslat mi na mail obrázky jarních kvetoucích rostlin, které při procházce objevíte. Fotografie posílejte do 13. 4. 2021.